ქარხნული ტური

ქარხნის გარემო

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

Სერტიფიკატი

1 (1)

FSC ტყის სერთიფიკაცია

1 (2)

ISO9001 ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიკაცია

1 (3)

ISO14001 გარემოს მართვის სისტემის სერტიფიკაცია

წარმოების პროცესი

1 (1)

შეისწავლეთ ფორმა

1 (2)

წარმოების ფორმა

1 (3)

პულპინგი

1 (4)

სველი ემბრიონის ფორმა

1 (5)

ცხელი დაჭერით

1 (6)

იღუპება პლასტიკური ჭრის

1 (7)

შეფუთვის საწყობი