რბილობი შეფუთვა სხვა ყოველდღიური საჭიროებებისათვის